Razer、KSV eSportsおよびSeoul Dynastyと2年間のスポンサー契約締結 1枚目の写真・画像 | GameBusiness.jp

Razer、KSV eSportsおよびSeoul Dynastyと2年間のスポンサー契約締結 1枚目の写真・画像

Razerは、韓国のKSV eSportsとSeoul Dynastyとの2年間のスポンサー契約を締結しました。

企業動向 発表
Razer、KSV eSportsおよびSeoul Dynastyと2年間のスポンサー契約締結
Razer、KSV eSportsおよびSeoul Dynastyと2年間のスポンサー契約締結