『Homefront』シリーズ最新作はTHQとCrytekによる共同開発に 1枚目の写真・画像 | GameBusiness.jp

『Homefront』シリーズ最新作はTHQとCrytekによる共同開発に 1枚目の写真・画像

その他 その他
THQは、人気FPS『Homefront』シリーズの最新作をCrytekと共同開発すると発表しました。
THQは、人気FPS『Homefront』シリーズの最新作をCrytekと共同開発すると発表しました。