『Anthem』ゲームディレクターがBioWareを退社―約10年近く務める 2枚目の写真・画像 | GameBusiness.jp

『Anthem』ゲームディレクターがBioWareを退社―約10年近く務める 2枚目の写真・画像

企業動向 人事
『Anthem』ゲームディレクターがBioWareを退社―約10年近く務める
『Anthem』ゲームディレクターがBioWareを退社―約10年近く務める